Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering woning voor de verhuur
 • Koggestraat 15B te Rotterdam
 • Kredietnemer: echtpaar met ervaring in vastgoed/koop/verhuur
 • Financiering: € 130.000
 • Waarde onderpand: € 205.000 (NWWI-taxatierapport nov 2021 o.b.v. vrij/leeg)
 • Koopsom: € 220.000
 • LTV: 63,5% (Lening ten opzichte van waarde)
 • Looptijd: 18 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 27 december 2021, rente per maand
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • FLEX-Lening: Vervroegde aflossing boetevrij na 3 maanden
 • FLEX-Lening: De eerste 3 maanden rente worden hoe dan ook betaald
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten