Productvoorwaarden in het kort: 
 
 • Financiering aankoop Hotel-Restaurant Victoria
 • Marktplein 6 te Winschoten
 • Familiebedrijf draagt hotel over. Centrale locatie (Marktplein)
 • Er komt een nieuwe exploitant.
 • Nieuwe eigenaar is ons wel bekend, ervaren vastgoedondernemer met portefeuille vastgoed door heel Nederland
 • Koop wordt gefinancierd uit eigen middelen en Matching Capital
 • Doelbedrag: € 590.000
 • Drempelbedrag: € 550.000. Maximum: € 595.000
 • Zekerheid: Eerste Hypotheek
 • Onderpand: Hypotheek op het gekochte hotel incl. roerende zaken
 • Taxatiewaarde: € 1.183.000. Rapport 8 februari 2022
 • Marktwaarde: € 1.008.000. Waarde exploitatie/inventaris: € 175.000
 • LTV : 49,9% (loan to value; doelbedrag/taxatiewaarde)
 • Rente: 5% op jaarbasis
 • Bonusrente (eenmalige uitkering) in geval van verkoop < 6 maanden
 • Rentegevend per 15 maart 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 3-4 jaar (36 maanden + Verlengingsoptie 6-12 maanden) 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 2 maanden rente wordt ingehouden als extra zekerheid (als borg)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten