Classificatie: B (schaal B - E)

Kredietscore: 26 (26/30)

Productvoorwaarden in het kort: 
  • Financiering: € 150.000
  • Het gefinancierde vastgoed is het onderpand:  taxatiewaarde € 225.000
  • Lening ten opzichte van onderpand: 66,6% 
  • Looptijd: 48 maanden (verlengingsoptie 12 maanden)
  • Rente: 6% op jaarbasis
  • Aflossing: 1/3e via annuïteit (iedere maand), 2/3 na afloop looptijd
  • Depot: 2 maanden
  • Vervroegde aflossing: boetevrij na het 2e jaar