Productvoorwaarden in het kort: 
 
 • Financiering: € 650.000 
 • Rente: 6,5% op jaarbasis
 • Zekerheid: 1e hypotheek (reeds gevestigd)
 • Toewijzing 
 • Eerste keuze: Omzetting (voortzetting) investeerders project HEA
 • Indien nog ruimte resteert: vrije inschrijving tot € 650.000 
 • Waarde onderpand: € 1.100.000 (o.b.v. vergunning 24 apt. en in huidige staat)
 • De omgevingsvergunning is verleend op 12 november 2021
 • Er is 1 bezwaar, gerelateerd aan parkeerplaatsen, de verwachting is afwikkeling door gemeente het plan niet of niet wezenlijk zal wijzigen
 • Looptijd: 12 maanden 
 • Verlengingsoptie 3 maanden en nog eens 3 maanden, o.v.v. goedkeuring M.C.
 • Aflossing: ineens na afloop looptijd
 • Vervroegde aflossing kan boetevrij vanaf 1 oktober 2022
 • Depot: 2 maanden (2 maanden rente vooraf ingehouden als “borg”)
 • Geen bemiddelingskosten- of administratiekosten voor investeerders