Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Leiden
 • Galjoenwal 22 te Leiden
 • De woning is opgeknapt (o.a stucwerk, schilderwerk), wordt verhuurd aan uitzendbureau arbeidsmigranten, SNF-Keurmerk.
Financiering
 • Financiering aankoop : € 420.000 per 8 november 2022
 • Intekenen is toegestaan tot € 420.000 (maximumbedrag)
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 8 november 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd + standaardoptie 3 + 3 mnd 
 • FLEX: Aflosbaar door kredietnemer boetevrij na drie maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV (dekkingsratio / loan to value)
 • Waarde onderpand: € 510.000 in huidige staat (NWWI-taxatierapport 24 mei jl).
 • LTV = 82% (doelbedrag/waarde)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten