Productvoorwaarden (zie Leningsovereenkomst): 
 • Financiering aankoop en verbouwing monumentaal pand: Rogstraat 2 te Grave
 • De woning wordt verhuurd
 • Financiering: € 290.000 
 • Taxatiewaarde: € 310.000 (leeg) , € 352.000 inclusief renovatie
 • Renovatie: € 42.000
 • Rente: 6,5% op jaarbasis
 • Looptijd: 18 maanden 1 juni ’21 – 1 december ’22 
 • Optie verlenging: 3 maanden. 
 • Vervroegde aflossing: boetevrij na 12 maanden
 • Rentegevend per 1 juni 2021, rente per maand
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 2 maanden
 • Vervroegde aflossing: boetevrij na 12 maanden (na 1 juni 2022)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten