Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Rotterdam voor de verhuur
 • Goereesestraat 20C
 • De nieuwe eigenaar (onze kredietnemer) koopt de woning, verhuurt deze en wil de woning aanhouden
 • De woning zal op later moment worden geherfinancierd. 
 • Bancaire financiering bleek nu niet snel genoeg mogelijk, gelet op de met verkoper afgesproken datum.   
Financiering
 • Financiering aankoop: € 185.000 
 • Rente: 7,5% op jaarbasis
 • Rentegevend per 15 september 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 15 september 2022
 • Vervroegde aflossing kan tegen vergoeding in de eerste 15 maanden, daarna zonder vergoeding
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 215.000 in huidige staat (Taxatierapport 12 mei 2022).
 • LTV = 86% (doelbedrag/taxatiewaarde)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten
 • 7,5% bruto = 7,5% netto uitgekeerd
 • Geen roerende voorheffing ingehoudeninvesteerder betaalt zelf belasting