Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Naaldwijk
 • Gerberalaan 50
 • De woning is opgeknapt en wordt verhuurd
Financiering
 • Financiering aankoop: € 370.000 (doelbedrag)
 • Inschrijven tot € 376.000 is toegestaan
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 november 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 maanden + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 450.000 in huidige staat (Taxatierapport 8 juli 2022).
 • LTV = 82,2% (doelbedrag/taxatiewaarde)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten
 • 8% bruto = 8% uitgekeerd
 • Geen roerende voorheffing ingehoudeninvesteerder betaalt zelf belasting