Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Naaldwijk
 • Gerberalaan 50
 • De woning wordt opgeknapt
 • De woning wordt na het opknappen verkocht
Financiering
 • Financiering aankoop: € 375.000 
 • Verbouwing: wordt betaald uit eigen middelen kredietnemer
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 15 juli 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 15 juli 2022 + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • FLEXVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij na 3 maanden 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 450.000 in huidige staat (Taxatierapport 8 juli 2022).
 • LTV = 83,3% (doelbedrag/taxatiewaarde)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten
 • 8% bruto = 8% netto uitgekeerd
 • Geen roerende voorheffing ingehoudeninvesteerder betaalt zelf belasting