Productvoorwaarden op een rij (samenvatting van bijlage 2 Leningovereenkomst)
 
Object 
 • Financiering aankoop “Personeelswoning” in Rotterdam
 • Leermos 5 te Rotterdam 
 • Flexton koopt, verhuurt aan uitzendbureau (vrachtwagenchauffeurs)
 • Hierdoor worden vacatures ingevuld (vandaar: “personeelswoning”) 
 • Huisvesting conform SNF-keurmerk
Financiering
 • Financiering: € 312.000 (doelbedrag). Maximum: € 315.000. 
 • Rente: 7,5% op jaarbasis
 • Rentegevend per 30 augustus 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 24 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden)
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheid en Marktwaardedekkingsratio
 • 1e hypotheek Stichting Matching Capital Zekerheid op deze woning
 • Waarde onderpand: € 367.000 
 • Bron: Calcasa-rapport 3 augustus 2022
 • LTV = 85% (doelbedrag 312.000 / 367.000)
Kosten voor investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Netto voor investeerder: 7,5% rente op jaarbasis 
 • Matching Capital (Nederland) houdt geen roerende voorheffing in