Productvoorwaarden op een rij (samenvatting van bijlage 2 Leningovereenkomst)
 
Object 
 • Financiering transformatie bedrijfspand (bedrijfsunits) in Assen
 • Adres: A.H.G. Fokkerstraat 7 te Assen
 • Kredietnemer: Eagle Real Estate
 • Ervaren projectontwikkelaar zorgvastgoed
 • Bekend van recent project in Enschede
 • Omgevingsvergunning is aangevraagdbinnen bestemmingsplan
Financiering
 • Financiering: € 800.000 Matching Capital
 • hiervan wordt € 50.000 ingehouden tot verkrijgen vergunning
 • Drempelbedrag: € 750.000 
 • Financiering € 1.600.000 in totaal (Collin Crowdfund: € 800.000)
 • Doel: Aankoop vastgoed
 • Tweede fase financiering volgt mogelijk i.h.k.v. transformatie 
 • Rente: 7,5% op jaarbasis
 • Rentegevend per 30 augustus 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 12 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheid en Marktwaardedekkingsratio
 • 1e hypotheek Stichting Matching Capital Zekerheid
 • Waarde onderpand: € 1.900.000 (huidig), € 3.020.000 (verbouwd) 
 • Taxatierapport 26 juli 2022
 • LTV = 78,9% bij aanvang (1.500.000 / taxatiewaarde 1.900.000)
 • LTV = 53% bij oplevering (1.600.000 / taxatiewaarde 3.020.000)
Kosten voor investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Matching Capital (Nederland) houdt geen roerende voorheffing in