Ellamare (ELR) (zie Bijlage 2 Leningsovereenkomst): 
 • Ellamare 111 te Rotterdam
 • Woning voor de verhuur
 • Financiering: € 160.000 (drempel: € 150.000, maximum € 160.000)
 • Onderpand: € 205.000
 • Looptijd: 1 juni 2021 – 1 oktober ’22 (verlengingsoptie 3 maanden) 
 • Rentegevend per 1 juni 2021, rente per maand
 • Rente: 7% op jaarbasis
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 1 maand
 • Vervroegde aflossing: boetevrij na 12 maanden
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten