Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering van aankoop woning in Lelystad
 • De Veste 18-11
 • Professionele en ons bekende vastgoedonderneming
 • Doel: aankoop en verhuur
 • Financiering: € 210.000
 • Waarde onderpand: € 235.000 (Calcasa-rapport 20 oktober 2021)
 • Lening (doelbedrag) ten opzichte van taxatiewaarde (LTV): 89%
 • Looptijd: 24 maanden 
 • Rentegevend per 30 november 2021, rente per maand
 • Rente: 7% op jaarbasis
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 1 maand rente worden vooraf ingehouden ter meerdere zekerheid
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten