Verhuurde Woning in Utrecht (nieuw project) – Samenvatting

 

Object 

 • Financiering aankoop woning in Utrecht: Da Costakade 11 BIS A
 • De woning is verhuurd (overeenkomst 24 maanden eindigt medio juli 2024)
 • Eigenaar en Debiteur: Kredirect BV 
 • De woning blijft verhuurd tot juli 2024. Eigenaar bepaalt tegen die tijd wat het vervolgplan is. 
Rente en Looptijd
 • 7,5% rentevoet (7,5% per jaar, maandelijkse betaalbaar)
 • Financiering: € 450.000
 • Looptijd: 24 maanden
 • Maandelijkse aflossing € 50.000 in 24 maanden (€ 2.083 per maand)
 • Restschuld € 400.000 na 24 maanden
 • Vervroegd aflossen kan boetevrij
 • Rentegevend uiterlijk 1 augustus 2023 (datum rentegevend wordt nader bepaald)
Zekerheden
 • Eerste hypotheek op het gefinancierde pand (bestaande hypotheekakte)
 • Extra zekerheid: verpanding huurpenningen
 • Borgstelling door eigenaar
 • Waarde taxatie huidige staat (verhuurd): € 559.000 (inspectiedatum 14 april 2023)
 • Waarde onverhuurd : € 590.000 (inspectiedatum 14 april 2023)
 • LTV: 80,5% bij aanvang (450.000 / 559.000)
 • LTV – indien waarde gelijk blijft: 71,6% na 24 maanden (400.000 / 559.000)
 • LTV – indien waarde gelijk blijft en woning leeg: 67,8% na 24 maanden (400.000 / 590.000)
Overige
 • Geen bemiddelingskosten investeerder, Geen administratiekosten investeerder
 • De financiering wordt gerealiseerd en parallel worden de stukken opgesteld. De leningsovereenkomst volgt. Bovenstaande punten (Samenvatting) vormen onderdeel van de leningsovereenkomst.
 • Middels uw investering verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en machtigt u Matching Capital om de documentatie op te stellen en opdracht te geven aan notaris om de hypotheekakte te verlijden.
Investeren : Klik op de foto.