Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering van aankoop woning in Almere
 • Cypergrasweg 26
 • Koop & Verbouwing, door ons bekende vastgoedondernemer
 • Financiering: € 255.000
 • Minimum: € 250.000. Maximum: € 260.000.
 • Waarde onderpand: € 298.000 (expert-opinie).
  LTV = 86% (doelbedrag/waarde) , 87% (max/waarde).
 • Looptijd: 18 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 15 december 2021, rente per maand
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • FLEX-Lening: Vervroegde aflossing boetevrij na 3 maanden
 • FLEX-Lening: De eerste 3 maanden rente worden hoe dan ook betaald
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 1 maand rente worden vooraf ingehouden ter meerdere zekerheid
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten