Investeren ? Klik op de foto. Een vraag? Lees hieronder meer.

Project Bedrijfspand in Schiedam (projectcode CPN) – Samenvatting

Financiering aan bestaande eigenaar Control Payroll BV (herfinanciering huidige lening).

Adres: Jan van Galenstraat 11, Schiedam. 

Verhuurd tot 30 april 2026 (contract meermaals verlengd met 5 jaar, vanaf 2006)

 
Voorwaarden lening (in het kort)
 • Rente 8,25% per jaar, maandelijks betaalbaar
 • Financiering: € 1.400.000
 • Looptijd: 36 maanden
 • Rentegevend zsm na volledige funding (datum rentegevend wordt nader bepaald i.o.m. notaris)
 • Vervroegd aflossen kan boetevrij na 27 maanden (aflosvergoeding: 6 maanden rente (eerste 18 maanden), 3 maanden rente (19-27 maanden))
 • Geen bemiddelingskosten investeerder, Geen administratiekosten investeerder
Zekerheden
 • Eerste hypotheek op het gefinancierde pand
 • Taxatie 26 mei 2023 (Spring Valuations) : € 2.000.000 (1.800.000 bij executoriale verkoop)
 • LTV = 70% (berekend als 1.400.000/2.000.000)
 • Extra zekerheid: borgstelling aanvrager (prive)
 • Extra zekerheid: verpanding huurpenningen
 • De financiering wordt opgehaald en gerealiseerd, parallel worden de stukken opgesteld. De leningovereenkomst volgt op een later moment. Bovenstaande punten vormen onderdeel van de leningovereenkomst. De stukken worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende investeerders.

Vraag: Hoe komen ze bij jullie terecht? 
Antwoord: Via een intermediair, die ook eerder financieringsaanvragen aan ons heeft voorgelegd. Hij begeleidt de klant in het gehele traject.

Vraag: Is er risico op leegstand?
Antwoord: Sinds 2006 zit een sportschool in het pand. Voorheen Fit for Free. Nu zie je Sport City op de gevel. Zij huren steeds voor 5 jaar. De intentie om in 2026 de huur weer 5 jaar door te laten lopen. Wij achten het risico op leegstand klein. Zeker gezien de looptijd (tot medio 2026). Huidige huur:  ca. € 185.000 op jaarbasis

Vraag: Wat is mijn rendement?
Antwoord:  De rente die is afgesproken bedraagt 8,25% op jaarbasis. De rente wordt iedere kalendermaand betaald. Elke maand is het dus 8,25% gedeeld door 12. Bij een investering van € 20.000 komt dat bijvoorbeeld neer op € 137,50 per maand. Matching Capital berekent geen administratiekosten aan de investeerder.

Vraag: Waarom doet de bank het niet?

Antwoord: Dit is de nummer 1 veelgestelde vraag. De banken zijn vaak niet in de markt om zakelijk vastgoed te financieren. Of doen dat vaak op een later moment, op basis van meerdere jaren bewezen exploitatie. Dit is generaliserend uiteraard. Banken financieren soms wel, maar dus vaak ook niet. Dan moeten partijen naar niet-bancaire financiering op zoek. En dat kan onder andere bij u als particuliere investeerder, door tussenkomst van een platform als Matching Capital.

Vraag: Wie is de geldnemer?
Antwoord: Control Payroll BV is de pandeigenaar. Zij trekken een financiering aan ter vervanging van de huidige lening (herfinanciering dus).

Vraag: Wat zijn de zekerheden?
Antwoord: Ten eerste wordt hypotheek gevestigd op het onderpand. Mocht het mis gaan, dan kan de Stichting Matching Capital Zekerheid overgaan tot executie. De netto verkoopopbrengst kan dan worden gebruikt om de geldgevers (investeerders) alsnog volledig of zoveel mogelijk uit te betalen. Daarnaast wordt een persoonlijke borg afgegeven door de aanvrager (een van de eigenaren van de vennootschap). En daarnaast ook nog verpanding van de huur. Er zijn dus aanvullende zekerheden gesteld, naast het hypotheekrecht op het onderpand. Dit geeft extra comfort.

Vraag: Wat betekent “LTV”?

Antwoord: LTV is de afkorting voor “loan to value”. Dus de totale lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. De financiering is tot 1.400.000 euro. Het onderpand is 2.000.000 euro waard conform de taxatie van Spring Valuations van 26 mei 2023. De LTV is derhalve 70%. Anders gezegd, er zit 6 ton tussen de waarde en de financiering. Bij gedwongen verkoop (executie) moet het pand 1.800.000 opleveren volgens de taxateur. Er is dus ruimte. Mocht de verkoopopbrengst tegenvallen, dan is de kans groot dat de volledige investering toch kan worden uitgekeerd.

Andere Vraag? Laat het ons gerust weten! Wij zijn ervoor om uw vragen te beantwoorden. U kan dan zelf bepalen of u investeert en met welk bedrag.