Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering van uitbreiding zorgvastgoed in Engeland
 • Nursing Home, 11 Coggeshall Road, Braintree, Essex, UK.
 • Eerste financiering betrof koop door nieuwe eigenaar.
 • Eerste financiering betrof € 1,1 miljoen. 
 • Nieuwe financiering: € 500.000. In totaal: € 1,6 miljoen.
 • Deze tweede financiering betreft uitbreiding/verbouwing, waardoor meer kamers worden toegevoegd en de omzet stijgt. DETAILS op deze pagina.
 • Marktwaarde na verbouwing: 2,7 miljoen GBP (Eddisons, 19 oktober 2021)
 • LTV na 2e financiering : 50% (1,6 miljoen / 3,2 miljoen EUR)
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Looptijd: 12 maanden (verlengingsoptie 3 maanden) 
 • Rentegevend per 12 november 2021*, rente per maand
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 2 maanden rente worden vooraf ingehouden ter meerdere zekerheid
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
  * Bij stortingen tot en met 12 november: rentegevend op 12 november. Bij stortingen na 12 november: rentegevend op dag van storting.