Productvoorwaarden in het kort: 
 • Brugstraat 5/5A te Swalmen
 • Transformatie van winkel en woonhuis naar 11 appartementen
 • Financiering: € 395.000 (drempel: € 370.000, maximum € 395.000)
 • Waarde onderpand: € 485.000 (expertopinie huidige waarde)
 • Waarde onderpand is significant hoger na de verbouwing
 • Lening ten opzichte van huidige waarde (LTV): 81%. 
 • De LTV zakt middels de waardestijging.
 • Looptijd: 12 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 1 augustus 2021, rente per maand
 • Rente: 6,5% op jaarbasis
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 2 maanden rente worden vooraf ingehouden
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten

In de overeenkomst stond 6% rente. Nadien is besloten om hier 6,5% van te maken. De rente is dus 6,5% per jaar.