Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering aankoop woning in Winschoten
 • Blijhamsterstraat 23, Winschoten
 • Doel: met vergunning splitsen in twee woningen, een woning verkopen, herfinanciering bank. Splitsingsvergunning lijkt relatief eenvoudig.
 • Kredietnemer: Mitchell Adema (bekend als eigenaar Holland Steen BV)
 • Financiering: € 270.000 (doelbedrag)
 • Drempelbedrag: € 250.000 (financiering indien en zodra drempelbedrag bereikt)
 • Zekerheid: Eerste hypotheek op het gefinancierde onroerend goed
 • Waarde onderpand: € 325.000 (taxatierapport 3 maart jl., huidige staat)
 • Dekkingsratio / LTV: 83% (doelbedrag/taxatiewaarde)
 • Looptijd: 18 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 6 mei 2022, rente per maand
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • FLEX-Lening: Boetevrij aflossen is na 3 maanden toegestaan
 • Bij vervroegde aflossing, spant Matching Capital zich in om een nieuwe investeringskans aan te bieden, voor zover mogelijk
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten