Classificatie: D (schaal A - E)

Kredietscore: 19 (19/30)

Productvoorwaarden in het kort: 
  • Financiering: max. € 200.000
  • Onderpand: inventaris (taxatiewaarde € 575.000)
  • Looptijd: 36 maanden (verlengingsoptie 12 maanden)
  • Rente: 9% op jaarbasis
  • Aflossing: ineens na afloop looptijd
  • Depot: 2 maanden
  • Vervroegde aflossing? : bij aflossing in het eerste jaar, wordt het gehele jaar afgemaakt (12 maanden rente uitbetaald), in het 2e en 3e jaar idem.