Transformatie kantoorpand Amerika naar 14 appartementen (1 jaar | 9% rente)

 • Kredietnemer: Pro Gain BV
 • Doel: overbruggingsfinanciering voor de herontwikkeling van een (recent aangekocht) gebouw, ten behoeve van in totaal 14 appartementen
 • Adres: 15771 Mack Avenue in Detroit
 • Doelbedrag: € 300.000
 • Type lening: aflossingsvrij (= aflossing ineens aan einde looptijd)
 • Zekerheid: zie toelichting op de pagina
 • Looptijd: 12 maanden met ingang van 1 oktober 2019 (steeds de 1e van aankomende maand)
 • Vervroegd aflossen: boetevrij na 6 maanden
 • Rente: 9% per jaar
 •  300.000

  Doelbedrag
 •  326.000

  Opgehaald
 • 0

  Dagen te gaan
 • Streefdoel

  Methode voor het beëindigen van de campagne
Percentage gehaald :
100%
De campagne is succesvol.

Douwe Westervaarder

224 Projecten | 0 Favoriete projecten

Zie volledige bio

Uniek object

Locatie

Het pand bevindt zich in Detroit. We hebben met succes de aankoop van woningen (voor de verhuur) in Detroit gefinancierd. Nu dus een ander (groter) object. Het kantoorpand ligt aan een van de twee hoofdwegen tussen het zakencentrum (Central Business District) met haar karakteristieke wolkenkrabbers, en de welgestelde wijk Grosse Pointe (zie afbeeldingen).

 

Plan

Het pand is reeds aangekocht, door Tom Lassing (Pro Gain BV) in nauwe samenwerking met de lokale partner. Deze heeft een schat aan ervaring op gebied van aankoop, herontwikkeling, beheer en onderhoud van woningen en grotere projecten. De financiering betreft de kosten van de transformatie: deuren, ramen, indeling ruimtes en inrichting appartementen, aansluitingen voor water en electra enzovoort. De werkzaamheden hebben een verwachte doorlooptijd van zes maanden.
De looptijd van deze lening wordt bewust gesteld op 12 maanden, omdat (her)ontwikkelingsprojecten in de praktijk weleens kunnen uitlopen.

 

Financiering

Het pand is reeds aangekocht. De begrote kosten van de transformatie zijn € 300.000. Het betreft feitelijk een overbruggingsfinanciering. Na oplevering wordt het pand geherfinancierd bij de lokale pand tegen 5-6% rente. Omdat het kortdurend transformatieproject betreft, en omdat er geen hypothecaire zekerheid is, wordt de rente gesteld op 9%.
Raadpleeg hier de voorwaarden: VOORWAARDEN LENING | TRANSFORMATIE KANTOORPAND.

 

Zekerheid

Er is (voor dit project) geen hypothecaire zekerheid. In geval dat de oplevering en herfinanciering meer dan 12 maanden in beslag nemen (de geplande doorlooptijd van de transformatie is 6 maanden), dan wordt de looptijd verlengd tegen dezelfde 9% rente op jaarbasis. Bij een onvoorziene betalingsachterstand kan Matching Capital met haar Amerikaanse advocaat regelen dat de deelnemende investeerders aandeelhouder worden de speciale vennootschap waar het project (het pand en de verhuur) in zitten. Dit gebeurt uiteraard in overleg met iedere investeerder. Deze overdracht gaat een stuk gemakkelijker dan in Nederland.

 

Rendement

9% vaste rente per jaar. De rente wordt uitbetaald na afloop van ieder kwartaal. Wij sturen een specificatie aan iedere deelnemer en onze Stichting Derdengelden stort de rente en aflossing. Omdat de transformatie (en herfinanciering) mogelijk eerder dan genoemde 12 maanden is afgerond, is er mogelijkheid om tussentijds boetevrij af te lossen.

 

Wat na de transformatie?

Als investeerder krijgt u de mogelijkheid om na de transformatie mee te blijven doen, tegen 5% vaste rente per jaar. U kan dus op langere termijn betrokken blijven.

 

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project. Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. Aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) moet de onderneming, ook met conservatieve verwachtingen, kunnen voldoen.
Uit de verhuur van 14 appartementen komt een gezond maandelijks huurrendement. Daarnaast heeft het object een goed vooruitzicht op waardevermeerdering, doordat het aan “de goede kant” zit van een stad die na een moeilijke periode zich positief ontwikkelt.

 

Vragen?

Veelgestelde vragen over het project (VOLGT).

Veelgestelde vragen over Matching Capital.

Contact.

VOORWAARDEN LENING | TRANSFORMATIE KANTOORPAND