Samenvatting

Meet en De Beukenhorst zijn twee kleinschalige zorginstellingen onder de koepelorganisatie Meet Holding. Deze zetten zich in om professionele zorg te bieden aan kinderen/jeugdigen die niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. De onderneming is reeds in bezit van twee locaties, aan de Hoofdstraat 28 en Boermarkerweg 15, en wil haar derde locatie aan de Asserweg 1 definitief van de verhuurder overnemen. Hiervoor is financiering nodig. De totale investering bedraagt € 1.702.000 (aankoop Asserweg, kosten koper, aflossing lening Hoofdstraat). Er wordt € 77.000 eigen geld ingebracht, € 275.000 lening derden en € 1.350.000 financiering door Matching Capital en Collin Crowdfund. De rente is 8% op jaarbasis (maandelijks uitgekeerd), de looptijd is 48 maanden, afgestemd op de strategie van de onderneming.  

 

Professionele Jeugdzorg met hart voor kinderen

Al sinds 2004 worden de zorginstellingen van Meet en de Beukhorst geleidt door ondernemingsechtpaar H. (Hendrik) Melis (56 jaar) en G.H. (Gea) Etten-Melis (66 jaar). Het doel is om een stabiele en veilige leefomgeving voor de kinderen te creëren. Zij maken lange plaatsing mogelijk en houden kinderen van hetzelfde gezin zoveel mogelijk bij elkaar. Hoewel een uithuisplaatsing altijd een heftige impact blijft houden op jeugdigen, hoopt men deze impact enigszins te verminderen door te voorkomen dat de jeugdigen gescheiden worden van broers/zussen en in verschillende instellingen geplaatst worden.

Inmiddels werkt er een energiek en professioneel team bij Meet en de Beukenhorst. Alle begeleiders hebben minimaal een opleiding in Zorg en Welzijn niveau 3 en een EHBO en/of BHV certificaat. Daarnaast zorgt een gedragsdeskundige dat praktische vaardigheden theoretisch worden ondersteund. Hierdoor is alle kennis en expertise in huis om kinderen die veel hebben meegemaakt te begrijpen, begeleiden en te stimuleren.  

Aankoop van het pand aan de Asserweg 1 te Hooghalen

Deze locatie heeft als één van de bestemmingen “maatschappelijk”. Het betreft een vrijstaande woning met bijgebouwen op een landgoed met een perceel van ca. 11.000 m2. De jeugdopvang bestaat uit 6 kamers met centrale voorzieningen, een werkplaats en een ruim, omheind buitenterrein van 2.045m2. 

 

Zekerheden: hypotheek op twee onderpanden 

We hebben zekerheid van eerste hypotheek, samen met Collin Crowdfund, met als onderpanden de locaties aan de Asserweg en de Hoofdstraat. 

De locaties aan de Asserweg en de Hoofdstraat zijn getaxeerd op respectievelijk € 955.000, en € 800.000. De gevraagde financiering Matching Capital bedraagt € 675.000. De financiering van Matching Capital en Collin Crowdfund bedraagt € 1.350.000. 

De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 77% bij aanvang en 70% op het einde van de looptijd.

 

Zekerheden: aanvullende zekerheden 

De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adressen Asserweg 1B-D en Hoofdstraat 28 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Matching Capital.

Een negatieve hypotheekverklaring op het onroerend goed met als adres: Boermarkeweg 15, 9414 VK te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie W nummer 338 te Beilen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De overwaarde op het onroerend goed is op dit moment beperkt. Om extra eerste hypotheek vrij te maken en meer zekerheid voor investeerders te bieden, wordt de huidige restschuld op het pand aan de Hoofdstraat afgelost. De debiteuren zijn de heer H. Melis, mevrouw G.H. Melis-Etten, Meet Holding B.V., Meet B.V. en De Beukenhorst B.V. Op het onroerend goed (deels privé, deels zakelijk) zit een overwaarde van ongeveer € 500.000,- na financiering.

 

 

Beoordeling (samen met Collin Crowdfund)

 

We hebben de aanvraag als volgt beoordeeld: 

Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed (tot zeer goed)
Ervaring: Ruim voldoende

Ondernemerschap: Goed

 

pixabay terms conditions-624911_1280
Ga naar VOORWAARDEN
Samenwerking Matching Capital
Ga naar INVESTEREN