Portefeuille-informatie Matching Capital

Datum laatst bijgewerkt: 5 november 2021

Aantal via het platform gefinancierde projecten:

Aantal vol ingetekende projecten (doelbedrag behaald):

Aantal projecten waarbij doelbedrag niet is behaald:

Gemiddeld netto-rendement investeerder (gewogen gem.):

103

103

0

7,15%

Uitstaand bedrag leningen (projecten die nog lopen):

Afgeronde leningen
(afgeloste financieringen):

Gefinancierd via het online platform Matching Capital:

Aantal volledig afgeloste financieringen:

€ 19.031.200

€ 4.874.500

€ 23.905.700

17

Gefinancierd via het online platform Matching Capital:

Gefinancierd naast het online platform (direct geplaatst):

Totaal gefinancierd:

Aantal actieve investeerders:

€ 23.905.700

€ 7.838.500

€ 31.744.200

2.164

Aantal projecten met betalingsachterstanden:

Openstaand bedrag aan achterstallige betalingen*:

Gemiddelde tijdsduur betalingsachterstanden:

Aantal afboekingen**:

n.v.t. (geen achterstanden)

€ 0 (geen achterstanden)

n.v.t. (geen achterstanden)

0 (geen)

 

* Projecten met betalingsachterstand = projecten waarbij kredietnemer een betalingsachterstand heeft (rente/aflossing).

** Aantal afboekingen = Projecten/leningen die hebben geleid tot een ingebrekestelling. Als een lening niet wordt afgelost door kredietnemer, is er sprake van een afboeking. Een afboeking wil niet zeggen dat de investeerders hun deelnamebedrag niet terugkrijgen, immers wordt door middels van uitwinning zekerheden getracht om de lening (alsnog) volledig af te lossen, waarbij Stichting Matching Capital Zekerheid door investeerders gemandateerd is om namens hen op te treden (als zgn. security agent).

WhatsApp WhatsApp met ons !