Portefeuille

Portefeuille-informatie Matching Capital

Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.
De vermelde gegevens betreffen de op deze website openbaar gepubliceerde projecten. Wij hebben daarnaast ook lopende en afgeronde bemiddelingen buiten het online platform.

Datum laatst bijgewerkt:9 oktober 2019
Aantal via het platform gefinancierde projecten:16
Aantal volledig afgeloste financieringen:

1

Aantal vol ingetekende projecten (doelbedrag behaald):

14

Gefinancierd via het platform en bemiddeling Matching Capital:

€ 4.674.000

Uitstaand bedrag leningen (projecten die lopen/nog af te lossen):

 

€ 4.329.000

Uitgekeerde rente:

€ 103.734

Gemiddeld netto-rendement investeerder:

 

7,2% vaste rente
Aantal (projecten met) betalingsachterstanden:

 

0
Gemiddelde tijdsduur betalingsachterstanden:

n.v.t. (geen achterstanden)

Openstaand bedrag aan achterstallige betalingen*:€ 0 (geen achterstanden)
Aantal afboekingen**:

 

0

* Projecten met betalingsachterstand = projecten waarbij kredietnemer een betalingsachterstand heeft (t.a.v. betalingen rente/aflossing).

** Aantal afboekingen = Projecten/leningen die hebben geleid tot een ingebrekestelling. Als een lening niet wordt afgelost door kredietnemer, is er sprake van een afboeking. Een afboeking wil niet zeggen dat de investeerders hun deelnamebedrag niet terugkrijgen, immers wordt door middels van uitwinning zekerheden, waarbij Stichting Matching Capital Zekerheid optreedt namens de investeerders, getracht om de lening (alsnog) volledig of vrijwel volledig af te lossen.