Portefeuille

Portefeuille-informatie Matching Capital

Datum laatst bijgewerkt: 15 mei 2020

Aantal via het platform gefinancierde projecten:

Aantal volledig afgeloste financieringen:

Aantal vol ingetekende projecten (doelbedrag behaald):

Gefinancierd via het platform en bemiddeling Matching Capital:

19

2

18

€ 5.876.000

Uitstaand bedrag leningen (projecten die nog lopen):

Uitgekeerde rente:

Gemiddeld netto-rendement investeerder:

Aantal projecten met betalingsachterstanden:

€ 3.227.600

€ 198.938

7,1% 

0

Gemiddelde tijdsduur betalingsachterstanden:

Openstaand bedrag aan achterstallige betalingen*:

Aantal afboekingen**:

n.v.t. (geen achterstanden)

€ 0 (geen achterstanden)

0 (geen)

 

* Projecten met betalingsachterstand = projecten waarbij kredietnemer een betalingsachterstand heeft (rente/aflossing).

** Aantal afboekingen = Projecten/leningen die hebben geleid tot een ingebrekestelling. Als een lening niet wordt afgelost door kredietnemer, is er sprake van een afboeking. Een afboeking wil niet zeggen dat de investeerders hun deelnamebedrag niet terugkrijgen, immers wordt door middels van uitwinning zekerheden getracht om de lening (alsnog) volledig af te lossen, waarbij Stichting Matching Capital Zekerheid door investeerders gemandateerd is om namens hen op te treden (als zgn. security agent).

 

De vermelde gegevens betreffen de op deze website openbaar gepubliceerde projecten.
Wij hebben daarnaast ook lopende en afgeronde bemiddelingen buiten het online platform.

WhatsApp WhatsApp met ons !