Portefeuille-informatie Matching Capital

Update januari 2023: Wij hebben (voor het eerst) een verzuimgeval. Het betreft faillissement van een kredietnemer, betreft financiering van 15 woningen. Het netto-rendement over de portefeuille wordt hierdoor beïnvloed. Op dit moment is nog niet bekend in welke mate een verwachte afschrijving het netto-rendement beïnvloedt. Dit wordt nader onderzocht.

 

Update Mei 2023: Er worden vorderingen gemaakt met de oplevering en verkoop van de (15) woningen. De eerste woning is verkocht. De invloed op het gewogen gemiddelde netto rendement op de portefeuille is nog niet bekend. Dit wordt bekend bij de verkoop en afwikkeling van de diverse woningen. Het gemiddelde netto-rendement zoals hieronder vermeld zal derhalve nog neerwaarts worden bijgesteld zodra de resultaten bekend zijn.

Datum laatst bijgewerkt: 24 november 2022

Aantal via het platform gefinancierde projecten:

216

 

Aantal vol ingetekende projecten (doelbedrag behaald):

216

 

Aantal projecten waarbij doelbedrag niet is behaald:

0

Gemiddeld netto-rendement investeerder:

7,50%

 

 

(gewogen gemiddelde over alle projecten, na aftrek van kosten investeerder en na aftrek van eventuele afboekingen)

Gefinancierd via het online platform Matching Capital:

€ 62.770.929

Uitstaand bedrag leningen (projecten die nog lopen):

€ 40.698.914
 

Afgeronde leningen (afgelost):

€ 22.072.015

Aantal projecten met (voortdurend) verzuim:

0

 

Openstaand bedrag aan achterstallige betalingen*:

€ 0

 

Gemiddelde tijdsduur betalingsachterstanden:

n.v.t.

 

Aantal afboekingen**:

0

Aantal actieve investeerders:

5.746

 
Aantal lopende leningen:

141

Aantal volledig afgeloste leningen:

75

 

Gefinancierd via het online platform Matching Capital:
€ 62.770.929

 

Gefinancierd naast het online platform (bemiddeld/direct geplaatst):
€ 8.823.500

Totaal gefinancierd:
€ 71.594.429

* Projecten met betalingsachterstand = projecten waarbij kredietnemer een betalingsachterstand heeft (rente/aflossing).

** Aantal afboekingen = Projecten/leningen die hebben geleid tot een ingebrekestelling. Als een lening niet wordt afgelost door kredietnemer, is er sprake van een afboeking. Een afboeking wil niet per definitie zeggen dat de investeerders hun deelnamebedrag geheel verliezen, immers wordt door middels van uitwinning zekerheden getracht om de lening (alsnog) zoveel als mogelijk af te lossen, waarbij Stichting Matching Capital Zekerheid door investeerders gemandateerd is om namens hen op te treden (als zgn. security agent) (Zie Algemene Voorwaarden.)