Enquete Projecteigenaren

Beste Projecteigenaar,

Je hebt een lopende financiering, verstrekt door diverse investeerders via het platform van Matching Capital. 

Graag je medewerking aan deze enquete. Wij verzoeken je de vragenlijst in te vullen.

Met deze periodieke enquete/analyse, inventariseren we de stand van zaken van de volledige lening-portefeuille. Deze inventarisatie geldt dus voor iedere kredietnemer.

Het betreft een periodieke scan. Deze zal iedere zes maanden worden herhaald.

De omstandigheden op de markt zijn sterk veranderd. Het doel van deze analyse is dan ook onder andere om potentieel kwetsbare projecten in kaart te brengen en pro-actief, waar mogelijk in goed overleg, te kunnen anticiperen door bijvoorbeeld een herstelplan op te stellen of andere acties te kunnen ontplooien om je project goed te blijven laten verlopen. 

In deze enquete kan je ook WENSEN aangeven t.a.v. de rente, looptijd enz. Hier kunnen we dan actief rekening mee houden.

Bij voorbaat dank voor je respons. 

Team Matching Capital. 

Algemeen

Naam(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
Doel van de lening(Vereist)

Kasstroom (van het object/project)

Betreft: de huidige kasstroom (meest recente maand, maart 2023).

Waarde en Marktverwachting

Betreft: waarde en waarde-ontwikkeling. Uw verwachting van de markt.

Exit-Strategie

Hoe vindt de aflossing van de lening plaats?
(1) Verkoop van het object/pand. Verwachte verkoopopbrengst:
(2) Herfinanciering van het object/pand. Verwachte herfinanciering:
Toelichting (optioneel)

Wensen

Betreft: Hier kunt u eventuele wensen aangeven. Deze kunnen wij in overweging nemen.
Wensen

Instemming

Ik verklaar de vragen zo goed mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.(Vereist)
verleen medewerking aan het aanleveren van aanvullende informatie en documenten(Vereist)