Investeerderstoets

In het kader van AFM-voorschriften (van kracht per 1 april 2016) nemen wij een investeerderstoets af voor iedere consument (particulier) die meer dan 500 euro via ons platform investeert. Dit voorschrift geldt niet voor rechtspersonen. Dit betekent:

1 Wij vragen iedere consument om te verklaren dat hij/zij niet meer dan 10% van zijn/haar vrij belegbaar vermogen investeert in 1 project. Een investering van minder dan 10% in 1 project achten wij in navolging van de AFM verantwoord.

2 Bij aanwijzingen dat u (als consument) voornemens bent om meer dan 10% van uw vrij beschikbaar vermogen te investeren in 1 project, nemen wij contact op en kunnen wij adviseren om uw investering te verlagen dan wel hier van af te zien.

3 Via acceptatie van de Algemene Voorwaarden Geldgever verklaart u als consument dat u niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen investeert in 1 project, onder artikel 2 lid 2. Zonder acceptatie van de Algemene Voorwaarden Geldgever kan u niet deelnemen. Uw acceptatie (vinkje) wordt bewaard.

Maximaal 10% van vrij belegbaar vermogen.

Deze investeerderstoets is bedoeld ter bescherming van de consument. De uitslag van de investeerderstoets is niet bindend. Wij voeren geen controle uit of een consument daadwerkelijk voldoet aan de 10%-regel.

Ter bescherming krijgt iedere investeerder/deelnemer bovendien 24 uur de tijd zich te bedenken en hiermee zijn/haar investering (storting) terug te draaien. U kan u geld dan terugvragen, aan welk verzoek op dat moment door ons zonder kosten noch enige voorwaarden wordt voldaan.

Aan iedere belegging en investering zijn risico’s verbonden.

Matching Capital adviseert u om uw investeringen/beleggingen en daarmee uw risico’s te spreiden en om zo nodig financieel, fiscaal en/of juridisch advies in te winnen alvorens u een beslissing neemt. 

Vragen? Stel ze gerust:

WhatsApp WhatsApp met ons !