Hoe werkt het in Detroit? door Tom Lassing

Tom Lassing, 10 januari 2019.

 

Hieronder even de korte uitleg:
Ik wil als belegger daar huizen kopen en wil dat doen met 80% vreemd vermogen. Dat vreemde vermogen geef ik 7% rente.

Om dat te kunnen halen, moet ik uiteraard wel rendement maken en daarom koop ik alleen huizen als er een reëel bruto rendement van 15% mogelijk is. Daar moeten de huizenprijs ten opzichte van de huurprijs op afgestemd zijn. Een huis mag dus duur zijn, maar dan moet de huur ook hoog zijn. Is een huis goedkoop, dan kan ik dus ook een relatief lage huur vragen en aldus meer kans op huurders maken. Overigens ga ik nooit bewust onder de marktprijs zitten. Daar is het nu ook geen markt voor. Er zijn momenteel namelijk meer potentiële huurders dan beschikbare huizen.

Er zijn regels rondom het zo ophalen van gelden. Daar komt Douwe Westervaarder om de hoek kijken. Douwe heeft een crowdfunding bedrijf. Hij is degene die onder de regels en toezicht van de AFM het geld voor me binnenhaalt, administreert etc. Ik weet niet eens van wie ik het geld geleend heb. Douwe betaalt ook de rente aan de deelnemers uit. Douwe houdt voor de deelnemers in het project ook de hypothecaire rechten op mijn huizen. Zou ik dus niet betalen, dan neemt het bedrijf van Douwe me mijn huizen af. Dat heb ik bewust zo geregeld. Dat is veel beter voor de geldverstrekkers dan gebruikelijk in de sector.

Via Douwe hou ik de deelnemers op de hoogte van de stand van zaken. Douwe controleert dat, want Douwe ziet de geldstromen. Ik kan dus niet zo maar mijn gang gaan. Ook dat is extra zekerheid voor de geldverstrekkers.

Officieel kan een potentiële deelnemer alleen via Douwe informatie verkrijgen. Ik heb namelijk geen rechtstreekse connectie met de geldverstrekkers. Dat veel verstrekkers uit mijn eigen nieuwsbrieven komen, dat is duidelijk, maar als je het niet aan mij laat weten dat je deelnemer bent, dan zal ik het nooit weten. Douwe heeft ter informatieverstrekking aan zijn klanten ook foto’s van de huizen. We hebben namelijk ook net naar de deelnemers een stand van zaken uit doen gaan.

De foto van het huis met de auto er rechts van is één van de huizen die ik al in bezit heb. (zie hier)

Ga ik er zelf ook kijken?

Neen, dat is niet de bedoeling. Ik heb er lokaal een bedrijf actief dat verschillende zaken voor mij regelt. Er zijn zelfs meerdere bedrijven actief voor meerdere taken. Sommige structureel, andere sporadisch.

  1. Het helpen zoeken naar huizen
  2. Het helpen zoeken naar huurders
  3. Het onderhouden van de huizen
  4. Het opzetten van alle juridische stukken
  5. Incasso huurgelden en relatie met de huurder onderhouden

Dat soort zaken worden allemaal uitbesteed. Ik kan en wil geen enorme bedragen en tijd kwijt zijn om dat zelf aldaar te moeten regelen.

Is er kans op fraude?

Ja, die kans is er. Maar die kans is er altijd. Er zijn verschillende mechanismen om fraude te detecteren. Zo betaalt de huurder een bedrag en dat bedrag wordt contractueel vastgelegd. Daar tekent de huurder voor. Dat bedrag moet dus op een bepaalde rekening ontvangen worden. Is er een verschil, dan zal of de huurder, of ik daar over moeten vallen.

Met het bedrijf dat over onderhoud gaat, heb ik afspraken over budget en te leveren kwaliteit. Ik wil niet in de krant komen met verhalen over wantoestanden. Het moet dus netjes in orde zijn. Het bedrijf wil ook niet in de krant komen, want dan is hun bedrijf over en uit. Het is een goede business, maar dan moet het wel schoon blijven.

Via Douwe kan je informatie over de opzet vragen. Foto’s en zekerheidstellingen. Ik moet je dus even doorverwijzen.

Het probleem waar ik overigens nu tegen aan loop, is dat ik in twee maanden tijd al acht huizen gekocht heb. Ik leg zelf 20% in en ik ben door mijn cash heen. Goud verkopen of aandelen verkopen… Ik heb gisteren ter waarde van 17.000 dollar aandelen verkocht, want de volgende drie huizen hebben zich al aangediend en ook mondeling de eerste personen die me er de overige 80% voor willen lenen. Zou ik voor die drie woningen gaan, dan moet ik natuurlijk wel cash gereed hebben staan.