Een lening met een vaste rente van 6,5% per jaar. 

De lening wordt verstrekt door verschillende lening-gevers (investeerders) samen. 

De rente wordt uitbetaald per maand.
Per maand wordt 0,25% van de hoofdsom afgelost (3% per jaar). Na drie jaar wordt het pand geherfinancierd bij de bank. De resterende aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd. 
De looptijd is 36 maanden en kan met toestemming  Matching Capital worden verlengd met 12 maanden (zie verlengingsoptie).

Het bedrijfspand aan de Bennebroekerdijk 209 te Cruquius. Op de begane grond een bedrijfshal, op de eerste verdieping kantoorruimtes.

Holland Steen heeft (met financiering Matching Capital) de naastgelegen bouwgrond gekocht. Op de grond wordt een loods geplaatst. 

Kredietscore: 25 (het maximaal haalbare aantal punten is 30).
Classificatie: B = Behoedzaam.

Klik hier voor de kredietscore.

 • Koopovereenkomst
 • Taxatierapport
 • Kadastrale informatie
 • Portefeuille kredietnemer
 • Lijst huurders
 • Overzicht huurstroom per pand
 • Identiteit kredietnemer
 • De Akte van Levering en de Hypotheekakte worden in overleg met Matching Capital opgesteld

De documenten bevatten prive-gegevens van betrokkenen, zoals de verkoper van het pand. Daarom worden deze niet gepubliceerd.
Op verzoek bieden wij inzicht in relevante gegevens.

Stichting Matching Capital Zekerheid is speciaal in het leven geroepen om zekerheden te vestigen namens de deelnemende investeerders in ieder project.  
De Stichting houdt het recht van eerste hypotheek (met het pand als onderpand).

Stichting Matching Capital Zekerheid kan beslag leggen op het onderpand (woning(en) als vermeld op de hypotheekakte), deze vervolgens verkopen (of blijven verhuren) met als doel dat de deelnemende investeerders hun investering (hoofdsom lening) en opgebouwde rente ook in dit uiterste scenario terug krijgen.

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Ook sparen bij een bank is feitelijk een belegging en is niet zonder risico (en sparen levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Het lukt niet om voldoende huurinkomsten te krijgen.
  >Er is een huurder (kantoor) en de intentie van een (in de regio gerenommeerd) bedrijf voor de huur van de hal. 
 • Failliet van kredietnemer.

  >De kredietnemer kent een gezonde financiële basis, met een portefeuille woningen met overwaarde. Wij kennen ze uiteraard goed, bij eventuele problemen worden we direct ingelicht. Als men onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op het vastgoed dat als onderpand dient (vastgelegd in de hypotheekakte).

 • Wat is het slechtste scenario?

  >Dat de kredietnemer ondanks alles betalingsproblemen krijgt, dat wij beslag leggen en dat het vastgoed dan moeilijk verkoopbaar zou zijn. De locatie is naar ons oordeel courant, dat wil zeggen er is vraag naar kantoorruimte en bedrijfsruimte, waardoor deze kunnen worden verkocht op de markt (voorkoming executieverkoop). Zie ook Wat is de “zekerheid”?

Investeerders verstrekken een lening aan kredietnemer, via Matching Capital. Bij dit project wordt een bedrijfshal gekocht welke in units wordt verhuurd.

In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, maar wel bijna, dan gaat het project onverminderd door, door aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf.

Het doelbedrag van dit project is € 328.000. Het minimum-bedrag is € 295.000. 

De bedrijfshal is aangekocht en wordt via notaris geleverd op 1 juli 2020. 
De lening loopt per 1 juli voor 36 maanden. Per maand wordt 0,25% afgelost (3% per jaar). Het pand wordt geherfinancierd (of bij een goed bod verkocht). De lening wordt afgelost na afloop van de looptijd.

De looptijd kan worden verlengd met 12 maanden, met onze instemming.

Wij hanteren wel vaker een verlengingsoptie, omdat (her)ontwikkeling of herfinanciering in de praktijk soms langer tijd in beslag kan nemen dan voorzien. Een verlenging geeft daarom extra flexibiliteit.

Een eventuele verlenging van de looptijd moet uiteraard verantwoord, zinvol en logisch zijn, om ermee te kunnen instemmen.

De bedrijfshal en de kantoorruimtes worden verhuurd in units. De huurders zijn bedrijven.

Wij worden actief op de hoogte gehouden van de (nieuwe) huurders.

Nee. Dit project is bankvrij. Financiering door private beleggers (investeerders). De zekerheid is dus ook het eerste recht van hypotheek.

In Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer.

De looptijd van de lening is 36 maanden. De kredietnemer Holland Steen verhuurt het vastgoed in units en gaat (goedkoper) herfinancieren bij de bank. Dan wordt onze lening afgelost.

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan ook een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) ook deelnemen.

Het minimumbedrag is € 5.000 per persoon (of bedrijf) in dit project. 

De looptijd is 36 maanden. Als u vanwege bijzondere omstandigheden uw investering (lening) vervroegd uitbetaald wil krijgen, dan doet u een verzoek hiertoe aan ons. Wij spannen ons in om een nieuwe investeerder in uw plaats te vinden. Aan deze overdracht zijn kosten verbonden. 

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. Wij vragen klantgegevens op conform de Nederlandse  wet- en regelgeving (m.n. de Wwft). In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Ga naar de pagina, vul het bedrag in en druk op INVESTEREN.

Nadat u het formulier (op de volgende pagina) heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen.

Of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.
Stichting Derdengelden. 

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Matching Capital is het crowdfunding-platform dat particuliere (en zakelijke) investeerders uitnodigt om te investeren via een gezamenlijke lening. Wij regelen de geldstromen (via Stichting Derdengelden Matching Capital) en de zekerheid (eerste hypotheekrecht) middels Stichting Matching Capital Zekerheid.

Matching Capital heeft een ontheffing van de AFM voor “bemiddeling in opvoderbare gelden”.

Niets. Dit project kent geen bemiddelingskosten.
De diensten van Matching Capital zijn dus voor kosteloos voor u als investeerder.

In geval van uitwinning van zekerheden, worden (proces)kosten naar rato verdeeld over de deelnemers.

De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).