HeimHelpt

Eén op de vijf kinderen is chronisch ziek. Langdurig of ongeneeslijk zieke kinderen worden geconfronteerd met stressvolle, onveilige situaties. Ziekenhuisopname, medische behandelingen en ingrepen zorgen vaak voor een machteloos, verlaten gevoel en het verlies van zelfstandigheid. Het verblijf in een vreemde omgeving neemt stress met zich mee. Juist in deze onveilige en ongrijpbare situatie is het belangrijk het kind het gevoel te geven dat controle heeft.

HeimHelpt#kidspower

Psychische zorg kan altijd verbeterd worden. Daarbij vormt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. Stichting HeimHelpt onderzoekt met HeimHelpt#kidspower wat de specifieke hulpvragen van langdurig en ongeneeslijk zieke kinderen zijn. Het onderzoek vindt plaats in verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

Door het ontdekken van de hulpvragen, kunnen behandelingen worden afgestemd op de hulpwens en het psychisch sterker maken van de doelgroep. Het gebruiken van eigen kracht staat hierin centraal. Door het in kaart brengen van hulpvragen en onderzoek naar methoden om kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, wordt een belangrijke stap gezet bij het realiseren van de juiste behandelingen en behandelvorm. Een kind dat psychisch sterk staat geneest lichamelijk sneller of voelt zich lichamelijk beter en vindt in zichzelf de kracht om de onbekende situatie eigen te maken.

Missie en visie

Chronisch of ongeneeslijk zieke kinderen voorzien van een behandeling op maat, dat is de missie van Stichting HeimHelpt. Om dit onderzoek te realiseren is geld nodig. Voor het overgrote deel van de aanwezige middelen voor wetenschappelijk onderzoek is Stichting HeimHelpt afhankelijk van gelden van derden. Betrokken partners, donaties van bedrijven, grote fondsen en particulieren die de stichting financieel ondersteunen, zijn van essentieel belang om op grote schaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen in het aan verandering onderhevige onderzoeksveld. Inkomsten worden beheerd en verantwoord door Stichting HeimHelpt.

Stichting HeimHelpt

Stichting HeimHelpt wil een belangrijke partner zijn in de multidisciplinaire zorgketen. Met de antwoorden en het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan cliëntenzorg kan de noodzakelijke vooruitgang geboekt worden in het vinden en toepassen van de juiste behandelingen voor kinderen die langdurig of ongeneeslijk ziek zijn.

Het bestuur van Stichting HeimHelpt bestaat uit Yvonne Cruijssen (voorzitter), Justine Olgers (secretaris) en Gulsum Bagseven (penningmeester). De onderzoeken worden uitgevoerd door een groep wetenschappelijk onderzoekers en kindertherapeuten, onder leiding van drs. Peer van der Helm en Irene Heim. Alle onderzoekers hebben affiniteit met deze doelgroep en zetten zich in om de psychische zorg van deze groep kinderen te verbeteren. Zij weten zich gesteund door een groep betrokken partners, die de missie van Stichting HeimHelpt belangeloos steunen.Doneer online en steun HeimHelpt!
Chronisch of ongeneeslijk zieke kinderen verdienen namelijk een behandeling op maat

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Bedrag *