Geen bemiddelingskosten. Waarom? Hoe kan dat?

Fondsen (vastgoedfondsen) brengen vooraf en doorlopend kosten in rekening. Denk aan structureringskosten, management fees en beheerkosten.

Platforms berekenen fees en kosten aan twee zijden: de partijen die geld aantrekken (kredietnemers) en de particulieren en bedrijven die geld verstrekken (kredietgevers/ investeerders).

Matching Capital doet dat niet.

Onze werkwijze is simpel en transparant: 

  • Matching Capital berekent uiteraard wel kosten aan de kredietnemer, dus de (professionele) vastgoedpartij die via ons geld aantrekt. 
  • Matching Capital brengt geen bemiddelingskosten in rekening bij de investeerder (kredietgever). 
  • We verdienen geld aan 1 kant en net aan 2 kanten.
  • We houden onze kosten laag. Daardoor zijn onze unieke voorwaarden mogelijk. 
  • Onze tarieven zijn terug te vinden op onze website. Vragen? Neem contact op.
Douwe Westervaarder: "De investeerder staat voor ons op 1. Wij willen graag transparant en aantrekkelijk zijn. De meest simpele kostenstructuur is GEEN kostenstructuur".

Administratiekosten.

Omdat we groeien en steeds meer transacties (zoals maandelijkse rentebetalingen) verwerken, kunnen we in de loop van 2020/2021 wel administratiekosten gaan doorbelasten. Dat kondigen wij van te voren aan, en dan wordt deze pagina aangepast. We brengen dus nu geen bemiddelingskosten en geen administratiekosten in rekening bij u als investeerder.

Blijf op de hoogte van nieuwe projecten (klik op foto).

Rekenvoorbeeld.

U neemt deel aan een project, met 6% rente op jaarbasis. U ontvangt per maand 0,5% rente over het bedrag dat u heeft geïnvesteerd. Of 1,5% per kwartaal. 

  • Bruto-rente: 6%.
  • Inhoudingen Matching Capital: niet
  • Netto-rente: 6% – 0% = 6%.
  • Dat rekent wel zo makkelijk.
  • Wij houden geen belasting in. U doet zelf aangifte.
WhatsApp WhatsApp met ons !