Detroit – Aankopen Fase 4

In het kader van de vierde fase van aankoop van woningen in Detroit door kredietnemer Pro Gain, zijn er per 2 juli 2019 verschillende woningen aangekocht.

De woningen zijn (ruim) binnen de maximale 90 dagen wachttijd aangekocht. Iedere deelnemer (investeerder) ontvangt een bevestiging per email, waarin wij de opnamedatum (startdatum waarop de lening rentedragend wordt, 2 juli 2019) formeel bevestigen.

Hierboven foto’s van de nieuwe aankopen van woningen door Pro Gain BV.