Iedere investeerder en iedere kredietnemer, die gebruik maakt van de bemiddeling van Matching Capital, verklaart zich uitdrukkelijk en volledig akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden 2022.
De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geactualiseerd c.q. aangepast. De nieuwste (gepubliceerde) algemene voorwaarden zijn geldig.