Investeer in verhuurde woningen in Apeldoorn

Op verzoek van een grote uitzendorganisatie voor internationaal personeel uit de Europese Unie, worden woningen in Apeldoorn gekocht. Deze uitzendorganisatie zorgt voor werk en huisvesting. Zij huren de woningen, waardoor direct cashflow op de investering wordt gegenereerd (huuropbrengsten). Er is dus 1 professionele koper en 1 professionele huurder.

Via Matching Capital kan u investeren via een lening met aantrekkelijke vaste rente.

Voorwaarden:

 • Investeren vanaf € 10.000 middels een lening.
 • Rente: 7% rente per jaar.
 • Rentebetaling: na afloop van ieder kwartaal.
 • Looptijd: 3 jaar.
 • Geen bemiddelingskosten! (kredietnemer betaalt een bemiddelingsvergoeding aan Matching Capital)
 • Tussentijds overdragen aan een derde is mogelijk (administratiekosten).
 • Verlenging tegen dezelfde voorwaarden is mogelijk.
 • Doelbedrag: ca. € 180.000- € 200.000 per woning.
 • Een Nederlandse vastgoedmaatschappij zoekt en koopt de woningen, verhuurt deze aan 1 professionele huurder.
 • Matching Capital bemiddelt onder toezicht AFM.
 • Hypothecaire zekerheid (hypotheekakte) door Stichting Matching Capital Zekerheid namens de collectieve investeerders.
 • Lening, rente en aflossing verlopen via Stichting Derdengelden Matching Capital.

Meer informatie ?

Brochure MC – VL Apeldoorn

apeldoorn@matchingcapital.com | 072 – 2340440 | [vcex_button url=”https://matchingcapital.com/product/verhuurde-woningen-apeldoorn-7-per-jaar-tweede-fase/” title=”Visit Site” style=”flat” align=”middle” color=”blue” size=”big” target=”self” rel=”none”]DETAILS EN OVERMAKEN[/vcex_button]