Middels het zetten van een vinkje op de pagina (Overmaken), verklaart iedere Geldgever (investeerder) zich akkoord met Leningsovereenkomst behorend bij het betreffende project, en de geldende Algemene Voorwaarden.
De Leningsovereenkomst vindt u terug via betreffende projectpagina. Deze kan u downloaden, bewaren en indien gewenst printen.